05-01-2015

Cử nhân tài năng KHMT

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về...

05-01-2015

Chương trình tiên tiến

"Chương trình đào tạo tiên tiến” là dự án quốc gia do Bộ GD&ĐT chủ...

05-01-2015

Ngành An toàn thông tin

Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng...

28-12-2014

Đào tạo từ xa qua mạng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đang...

Thông báo chung

Thông báo chung29-03-2012 09:18

Thông báo về thời gian làm việc

Phòng Tổ chức-Hành chính trân trọng thông báo kể từ ngày 01/04/2012, Trường ĐH CNTT sẽ điều chỉnh thời gian làm việc, giảng dạy và thời gian xe khởi hành từ cơ sở chính.

Xem chi tiết thông báo tại đây