Skip to content

Thông báo chung

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau: - Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017 - Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) đại học hệ chính quy đang học tại Trường. -...

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017 (theo phương pháp CDIO)

Nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt đông giảng dạy của giảng viên, thông tin cụ thể như sau: - Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017 - Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang học các lớp được giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường ( Danh sách kèm theo). - Hình thức: Khảo...

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức công tác tại Trường năm 2016 đợt 2 cho các Phòng, Ban trực thuộc Thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại đây . Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Tải về Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.

Quyết định về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Quyết định số 196/QĐ-ĐHCNTT-TCHC: Về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin I. Sứ mạng: - Trường Đại Học Công nghệ Thông tin là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng. - Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin - truyền thông và các lĩnh vực liên quan...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT-TCHC: Căn cứ cơ cấu chuyên môn và ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư mà Trường có nhu cầu bổ nhiệm cho các đơn vị đào tạo thuộc Trường trong năm 2016 như sau: Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo khai giảng các lớp anh văn bổ túc K11 - 2016

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo chương trình, lịch học và học phí các lớp Anh văn bổ túc (AVBT) cho sinh viên K11 và sinh viên đăng ký học lại, chi tiết như sau: Thời lượng chương trình AVBT: 120 tiết (45’/tiết) kéo dài trong 02 Khóa học. Sau mỗi khóa học sẽ có bài Test để đánh giá, xét điểm lên AV1 cho sinh viên theo quy chuẩn ngoại ngữ của Trường ĐHCNTT; Trường hợp sau khóa học đầu tiên, học viên không đạt số điểm chuẩn đăng ký vào AV1, sẽ phải tiếp tục hoàn tất khóa học kế tiếp...

Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Công nghệ Thông Tin thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016 ( xem chi tiết trong file đính kèm )

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2015-2016

Thực hiện Quyết định số 08/QD-DHCNTT-DBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể như sau: - Thời gian thực hiện: từ ngày 20/06/2016 đến ngày 18/07/2016 - Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy đang học tại Trường ĐH...

Thông báo v/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Kính gửi Quý Thầy cô các văn bản liên quan đến công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 1. Công văn số 2102/BGDĐT-NCCBQLCSGD ngày 13/05/2016 của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) và Giảng viên chính (hạng II) năm 2016. 2. Công văn số 1108/ĐHQG-TCCB ngày 09/06/2016 của Đại học Quốc gia về kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và Chuyên viên chính (hạng II) năm 2016 của ĐHQG-HCM. 3. Các phụ lục kèm...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo chung