Skip to content

Danh mục hướng nghiên cứu

Danh mục các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2017

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực NC cần nhận NCS (1) Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn (2) Yêu cầu của GV đối với NCS về kiến thức nền tảng, hình thức làm việc (3) Các chế độ hỗ trợ NCS (4) Số lượng NCS còn có thể nhận (5) Các yêu cầu khác (6) Công nghệ tri thức, công nghệ phần mềm, tính toán mềm PGS.TS Vũ Thanh Nguyên - - Có khả năng tự nghiên cứu - - Có khả năng đọc, nghiên cứu và trao đổi bằng tiếng Anh tại các hội nghị quốc tế trong và ngoài nước - - Hoàn thành nghiên cứu...
Đăng kí nhận RSS - Danh mục hướng nghiên cứu