Skip to content

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam (ATC'14)"

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam" - Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014. - Địa điểm: Hà Nội - Hạn nộp bài: Chậm nhất là ngày 30/04/2014 Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo trang web: www.rev-conf.org Dear Colleagues, Please accept our apologies if you receive multiple copies of this CFP...

Hội nghị - Hội thảo 2012

2012 Computational Collective Intelligence Technologies and Applications - ICCCI 2012 The 4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems – ACIIDS 2012 Thông báo số 1 - Hội thảo nghiên cứu sinh lần 1 2012 tại Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin 1st UIT Doctoral Workshop 2012
Đăng kí nhận RSS - Hội nghị - Hội thảo