Skip to content

Kỹ thuật máy tính

Tổng quan ngành Kỹ thuật Máy tính

1.1 Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước. 1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như: - Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển trong các dự án phát triển, thiết kế, chế tạo các...

Tổng quan ngành Kỹ thuật Máy tính (2012)

A. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Nhu cầu đào tạo Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam cũng là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Trong những năm gần đây hàng loạt các công ty sản xuất máy tính và các linh, phụ kiện máy tính đã đầu tư vào Việt Nam. Trong đó đáng kể nhất là hãng Foxconn với số vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD và cần nhu cầu tới 300.000 lao động. Đứng thứ nhì là Intel đầu tư vào với số vốn lên đến 1 tỷ USD và nhu...
Đăng kí nhận RSS - Kỹ thuật máy tính