Skip to content

Thông báo về Hội nghị ACM IMCOM (ICUIMC) 2015

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo về Hội nghị ACM IMCOM (ICUIMC) 2015 như sau:

  • Thời gian tổ chức: ngày 08-10/01/2015;
  • Địa điểm: Bali, Indonesia
  • Mọi thông tin về Hội nghị được cập nhập tại địa chỉ:www.imcom.org

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN