Skip to content

Thông tin

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt

1. Giới thiệu: Văn phòng các chương trình đặc biệt - Đại học Công nghệ thông tin (tên tiếng Anh: Office of Excellent Programs - OEP) được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 10/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT), là đơn vị đầu mối trong việc tuyển sinh, quản lý, tổ chức và vận hành toàn bộ các chương trình như: Chương trình Tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Kỹ sư – Cử nhân Tài năng và các chương trình khác do Hiệu trưởng giao cho...

Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN có nhận được thông báo của Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh về Học bổng Cao học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng - "KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personal of Academic Year 2012" của Trường Đại học Khon Kaen - Khon Kaen University (KKU), Thái Lan. Thông tin chi tiết như sau: • Số lượng học bổng năm 2012: 5-10 học bổng • Các chương trình học quốc tế tại KKU: thông tin đính kèm • Các loại học bổng: (...
Đăng kí nhận RSS - Thông tin