Skip to content

Thông tin khác

Phòng Quan hệ Đối ngoại

1. Giới thiệu: Trưởng Phòng: TS. NGUYỄN TUẤN NAM 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế của Trường. 3. Nhiệm vụ: 3.1. Quan hệ đối ngoại Xây dựng mục tiêu và kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu và hình ảnh của Trường. Chủ động tìm kiếm, tìm hiểu các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín và thiện chí hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, giới công nghiệp, ... để đề xuất...

Thông tin hữu ích trong NCKH

Website tham khảo danh sách các tác giả đứng đầu trên thế giới bao gồm các thông tin: nhóm ngành; số ấn phẩm khoa học; chỉ số xếp hạng (H-Index, G-Index, Citation) v.v... của từng tác giả: http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=2&subDomainID=0&last=0&start=1&end=100

PTN Hệ thống thông tin

Căn cứ thành lập Quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012 về việc thành lập PTN Hệ thống thông tin trực thuộc trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM. Sứ mạng PTN Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chức năng - Nhiệm vụ của PTN Thúc đẩy các nghiên cứu, triển khai về hệ thống thông tin; đáp ứng nhu cầu trang thiết bị thu nhận, xử lý, quản lý và khai thác thông tin đa dạng phục vụ các quá...

PTN Truyền thông Đa phương tiện

1. Giới thiệu Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trực thuộc Trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 27/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 20/09/2006, nhằm phát huy tiềm lực nghiên cứu hướng đa phương tiện theo yêu cầu phát triển của Trường và từng bước tiếp cận các hướng nghiên cứu đa phương tiện trên thế giới. 2. Lĩnh vực hoạt động của PTN Hoạt động nghiên cứu của phòng hiện tập trung vào các lĩnh vực sau: Xử lí ảnh và video Nhận dạng ảnh An ninh thông tin Máy tìm kiếm sự kiện 3...

Trung tâm Microsoft

I. THÔNG TIN CHUNG: 1.1. Tên trung tâm: Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trung tâm sáng tạo Microsoft Tên viết tắt: UIT Microsoft Innovation Center Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: UIT Microsoft Innovation Center Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài: UIT - MIC 1.2. Trụ sở chính: Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 08. 9301471 Fax: 08. 54495821 Email: 1.3. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 1.4. Quyết định thành lập: Cơ quan ra quyết định...

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

1. Giới thiệu Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo quyết định số 108/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Trường đại học Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung. 2. Chức năng – nhiệm vụ: Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông...

Thư viện

1. Giới thiệu: Giám đốc: Bùi Văn Thành Phó giám đốc: 2. Chức năng: Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức xây dựng, quản lý và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu khoa học, kỹ thuật, … phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên Trường. 3. Nhiệm vụ: - Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài...

Phòng dữ liệu & CNTT

1. Giới thiệu: Trưởng phòng: Ths. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG Phó trưởng phòng: NGUYỄN MẠNH HOÀNG 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của Nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong Trường. Quản lý dữ liệu Nhà trường 3. Nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng, trình...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông tin khác